E9zmYa_VUAMKimB_200px

Hurricane Ida satellite image